Thailand

Thailand, vroeger ook bekend als Siam, koninkrijk in Zuidoost-Azië, grenzend aan Birma, Laos, Cambodja en Maleisië. Thailand dankt zijn exotische karakter niet alleen aan zijn bewaard gebleven oude cultuur, maar ook aan zijn zeer afwisselende natuur. Bovendien is het land nooit bezet geweest door een buitenlandse mogendheid.

        

Het land is te verdelen in vier natuurlijk landschappen:

a. het Thaise bergland langs de westgrens met Birma dat van het noorden (gemiddelde hoogte 1500-2500 meter) naar het zuiden (50-100 meter) in hoogte afneemt;
b. het centraal gelegen laagland, een vruchtbare alluviale (aangeslibde) vlakte;
c. het Khorat Plateau, een komvormig tafelland dat Noord-Oost Thailand beslaat;
d. de Thaise landtong op het schiereiland Malakka

Het grootste deel van het land heeft een tropisch savanneklimaat dat drie seizoenen kent: de warme periode van maart tot mei, de regentijd van juni tot oktober en de koele periode van november tot februari.

Het koninkrijk werd in de 13e eeuw gesticht en heette tot 1939 Siam. Gedurende de 700 jaar dat het land onafhankelijk is, zijn de wezenlijke kenmerken van de oude Thaise cultuur niet veranderd, vooral dankzij het Boeddhisme (de staatsgodsdienst) en het koningshuis. De invloed van het Boeddhisme en het koningshuis zijn de meest in het oog springende verschijningsvormen van de traditionele waarden die het dagelijks leven op ontelbare manieren bepalen. Tegelijkertijd slagen de Thai er wonderlijk goed in zich aan te passen aan de eisen van de 21e eeuw; respect voor het verleden en enthousiasme voor het nieuw gaan hand in hand. Thailand is een waar mozaiek op etnografisch, linguistisch en cultureel gebied.

      

De Thai of Siamezen hebben hun gezag op geweldloze manier aan vele volken opgelegd, zodat geen van de nationale minderheden tegenwoordig nog bestrijden dat zij tot het land behoren. Ongeveer 90% van de bevolking stamt af van de Thai. De belangrijkste minderheidsroep wordt gevormd door de Chinezen, die een voornaam aandeel hebben in bank-en transportwezen. Onder de Thai wordt tegenwoordig verstaan: de bewoners van Thailand, de Siamezen van vroeger, maar letterlijk duidt het woord op een belangrijke etno-linguistische groep binnen de Sino-Tibetaanse familie. Oorspronkelijk kwamen de Thai uit het zuiden van China, waar ze ook nu nog veel voorkomen. Deze groep heeft vele vertakkingen in het heel Zuidoost Azië, maar vooral in Thailand.

Er zijn verschillende migratiegolven gearriveerd in Thailand:

- de Siamese Thai, afkomstig uit China, vestigden zich in het dal van Chao Phrahay, dat het midden van het land beslaat;
- de Thay yai, afkomstig uit Birma, leven verspreid over de noordelijke provincies rond Mae Hong Song en Mae Saring
- de Thai Lao, afkomstig uit Laos, bevolken het grootste deel van het noordoosten en worden tot de armste bevolkingsgroepen van het land gerekend, omdat het land op dit uitgestrekte plateau erg onvruchtbaar is.

      

Thailand is een land van paradoxen: enerzijds een sprookjesland met opmerkelijk goed bewaard gebleven oude culturen, anderzijds heeft het een sterke drang voor een moderne wereld, welke in Bangkok goed merkbaar is. Daar vindt men de luxe hotels, uitgaans- en winkelcentra. Op deze plek komen de toeristen en de rijke Thai. De bevolking van het platteland buiten Bangkok zal men er niet gauw aantreffen, hooguit om te werken en dan nog vaak voor een schamel loontje. Van de totale Thaise bevolking leeft slechts 40-50% boven de armoedegrens. Het verschil tussen arm en rijk is bijzonder groot. De toerist komt op cultuurhistorische plekjes en daar waar de toerist komt profiteert de plaatselijke bevolking. Daar is de levensstandaard dan ook iets hoger. Vaak hoor je dat Thailand een rijk land is met grote hotels, prachtige historische gebouwen en liefelijk natuurschoon met boeren op de rijstvelden en schilderachtige dorpjes. Gaat u in gedachten eens met ons mee, dan verplaatsen we ons naar DonKhaen en laten wij u een ander Thailand zien!

 Deze website werd mogelijk gemaakt door:

en het Twente Golf Event namens:
29 - 01 - 2013

Bezoek januari 2013


Hallo Beste Vrienden in Nederland, Het was weer een leuk ritje naar DonKhaen en terwijl ik...