Ontstaan Stichting

Het ontstaan van de ‘Vrienden van DonKhaen’ is eigenlijk een toevalstreffer. Een Nederlander met een goed hart, zijn naam is Theo Moelee, leerde een vrouw kennen, die uit DonKhaen komt. 

    

Het eerste bezoek aan DonKhaen bracht hem, voor zijn gevoel, terug in de middeleeuwen. Huizen op vier palen en geen sanitair zoals toilet of douche. Daar moest hij ’s morgens bij het opstaan eerst door de modder lopen om zich op een bepaalde plek te wassen en toilet te maken. Geen muren om je heen, slapen op een bamboematje in de open lucht op de kale stoffige grond of in de woning, kijkend door de grote kieren naar de sterren. Stromend water, elektriciteit en gas waren toen nog niet aanwezig in DonKhaen.
In de loop der jaren kwam er wel elektriciteit in het dorp, maar wie had geld om de stroomrekening te betalen en wie had apparatuur waar elektriciteit voor nodig was? Voor de slager was het ideaal, die kon een koelkast kopen en daar zijn vlees langer in bewaren, maar de arme rijstboeren hadden geen apparatuur. De TV kwam ook wat dichterbij, alleen voor de rijken uiteraard. Wie het kon betalen had een koelkast aangeschaft en elektrische verlichting genomen. Koken doet men tot op de dag van vandaag vaak nog steeds op een houtvuurtje, buiten achter de woning.

    

Theo’s eerste gedachte was, hier moet iets gebeuren en iedere keer als hij de familie bezocht, zorgde hij dat er weer iets bij de familie verbeterd werd. Doch niet alleen de familie had zijn warme aandacht en medegevoel, hij voelde zich bij het hele dorp betrokken. Eens per drie maanden keerde hij terug naar het dorp. De familie kreeg een maandelijkse toelage van 1500 bath (is € 30), een maandsalaris voor de arbeider in die streek. Met dit geld had men naast het eigen inkomen wat extra’s waarmee men de elektriciteit kon betalen en ook andere goederen zoals kleding, schoeisel, vlees, levensmiddelen en andere zaken kon aanschaffen.
De vrienden van Theo vernamen langzamerhand van hem hoe het leven in het dorp was. Theo was nooit zo spraakzaam en praatte slechts over het dorp als hij ervoer dat men werkelijk interesse had in de mensen van het dorp, in Thailand en in de Thaise cultuur. Eenmaal op gang gekomen kon Theo uren met veel enthousiasme vertellen en dan borrelen er allerlei ideeën naar boven, zoals onderwijs voor de kinderen en medische verzorging, waterputten slaan, huizen verbeteren, technieken aanleren voor verbetering van de rijstopbrengst, kweken van eigen vis, klein vee aanschaffen, fruitbomen kopen, zodat er meer diversiteit komt in het dagelijkse voedselpakket, enz enz. Enkele vrienden van hem toonden zich bereid om mee te doen en de maandelijkse € 30,- over te maken waarmee Theo weer een nieuw gezin kon helpen. Na enkele jaren was het aantal personen dat een gezin uit het dorp ondersteunde, gestegen naar vijfentwintig.

       

Theo voorzag de vrienden van foto’s van de gezinnen, zodat men in het verre Nederland op de hoogte bleef. Velen reisden echter zelf af naar hun adoptiedorp en gingen (gaan nog steeds) ter plekke kijken hoe het was. Zo gebeurde het in 2000 dat door een heftige moesson een deel van de weg naar de rijstvelden werd weggespoeld. Het dorp was in rep en roer, want hoe moest men nu bij de rijstvelden komen? Omlopen via het naburig dorp kostte veel tijd, maar er zat niet anders op. Een ‘vriend van DonKhaen’ was in Thailand, hoorde dit en liet terstond twee vrachtwagens met zand aanrukken om de weg te herstellen; kosten € 34,03. Sindsdien heet het weggetje “de Jan Jelke” weg, vernoemd naar de man die het voor elkaar kreeg om twee volgeladen vrachtwagens 600km te laten rijden om een zandweg in het armste gedeelte van Thailand te repareren. Het zijn maar kleine bedragen, doch voor de bevolking nog steeds veel te veel en zo werd dankzij De Vrienden een heel dorp blij gemaakt.

Als waarborg voor een goede en correcte besteding van de financiële ondersteuning, heeft Theo in 2002 de Stichting “Vrienden van DonKhaen” opgericht. De stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Gooi en Eemland, onder K.v.K. nr. 32095542. Dit ook om de goede gevers en vrienden zeker te stellen dat iedere cent die zij doneren daadwerkelijk bij het dorp en hun inwoners terecht komt.Deze website werd mogelijk gemaakt door:

en het Twente Golf Event namens:
29 - 01 - 2013

Bezoek januari 2013


Hallo Beste Vrienden in Nederland, Het was weer een leuk ritje naar DonKhaen en terwijl ik...