Doelstelling Stichting

De vrienden ondersteunen nu gedurende 18 jaar, 25 gezinnen, waarbij het uitgangspunt is, dat de kinderen door de bijdragen in staat gesteld worden deel te nemen aan het reguliere onderwijs en eventueel vervolgonderwijs.
De gezinnen, die meestal bestaan uit vier personen, worden per kwartaal voorzien van een maandinkomen van € 30,00, zodat er een basisinkomen is voor de dagelijkse noodzakelijke levensbehoeften.

       

Denk aan:

  • goede voeding
  • aanschaf van de verplichte schooluniformen
  • vervoer van en naar school
  • maaltijden op school
  • goed kunnen slapen (woningverbetering)
  • niet afbeulen in de rijstvelden (kinderen)
  • ouders met een positieve instelling (geen drankmisbruik e.d.)

Continuïteit van deze gezinsondersteuning heeft een hoge prioriteit. Met andere woorden: als er meer financiële hulp komt, kan er projectmatiger gewerkt worden zonder dat de bijdrage aan de gezinnen in gevaar komt.

 

Onderwijs
Basisgedachte is dat de jeugd de toekomst heeft, vandaar dat de jeugd de mogelijkheid moet hebben naar school te gaan. Het begint bij de ondersteuning van de kindercrèche in het dorp, waar de allerkleinste kinderen bij elkaar komen om allerlei dingen te leren, waardoor moeders, die hard moeten werken op het land, worden ontlast.
Het basisonderwijs is gratis, maar als men geen geld heeft voor een schooluniform, schoenen, een schooltas of genoeg eten, houdt men de kinderen al snel thuis. Vooral de meisjes staan het zwakst, omdat jongens nog altijd worden voorgetrokken. Er zijn in Bangkok één miljoen meisjes en vrouwen meer dan mannen, die de kost voor hun familie proberen te verdienen en het laat zich niet moeilijk raden op welke manier deze meiden dat gaan doen. 

Vandaar ook dat de stichting er niet alleen voor zorgt dat de kinderen naar het regulier onderwijs kunnen, maar sponsort middels het studiefonds ook die meiden die door kunnen/willen studeren. Deze meiden krijgen maandelijks een bedrag van € 60 ,- waarvan de universiteit, de boeken, het uniform en woon- en leefkosten worden betaald. De laatste jaren is de doelstelling van de stichting steeds meer gericht op het studiefonds omdat uit de praktijk gebleken is dat dit de beste manier is om de meiden een betere toekomst te bieden en te voorkomen dat ze in de grote stad terecht komen om daar smerig, ongezond en onderbetaald werk te verrichten.Deze website werd mogelijk gemaakt door:

en het Twente Golf Event namens:
29 - 01 - 2013

Bezoek januari 2013


Hallo Beste Vrienden in Nederland, Het was weer een leuk ritje naar DonKhaen en terwijl ik...