Sinds 15 jaar...

...geeft de Stichting Vrienden van DonKhaen hulp aan gezinnen, de crèche en de school van DonKhaen. DonKhaen is een straatarm dorpje in het Noord-Oosten van Thailand, waar landbouw op de onvruchtbare grond nog immer ploeteren is voor een schamel loontje (gem. 250 Euro per jaar per gezin). Er is niet veel fantasie voor nodig, waar de mooie Thaise meiden in belanden, als de familie geholpen moet worden.

      

De drijvende kracht achter deze hulp is, Theo Moelee, die al 20 jaar in Thailand woont. Samen met Daisha Bol, hebben zij zich het lot aangetrokken van de kwetsbare lieve, dappere meisjes, die zonder hulp nooit uit hun vicieuse cirkel van armoede, slecht onderwijs, slechte baantjes, eerst in de conserven fabrieken in Bangkok om daarna in de "Flesh industry," komen.
 
Theo gaat om de drie maanden naar het dorp om daar financiële hulp te geven. Het benodigde geld is afkomstig van donateurs (“De Vrienden”). Dit geld wordt vanuit Nederland naar Thailand gestuurd. Het bestuur van de stichting, (Sander de Wijs, voorzitter, Daisha Bol, penningmeester, Carin van Geijn, secretaris) en Theo Moelee werken om “niet” aan dit project. Zelfs de kosten van de bezoeken, porto, etc, worden uit eigen zak betaald. Er zijn geen bezittingen en geen schulden. Alle giften worden direct aan de mensen uitgekeerd.
 
 
Een uitzondering hierop vormt het Studie fonds. Het Studie fonds is een lange termijn project, voor vooral meisjes, die door willen/kunnen leren. Naast het geld voor de opleiding, krijgen zij ook een bedrag overgemaakt voor kleding, huisvesting en voedsel.
 
Hoe meer geld in het fonds, hoe meer gezinnen we kunnen helpen en hoe meer kinderen we kunnen laten studeren.
 
Met vriendelijke groet,
Sander de Wijs, voorzitter
Stichting Vrienden van DonKhaen.

 Deze website werd mogelijk gemaakt door:

en het Twente Golf Event namens:
29 - 01 - 2013

Bezoek januari 2013


Hallo Beste Vrienden in Nederland, Het was weer een leuk ritje naar DonKhaen en terwijl ik...